Wedstrijdreglement 2020/2021
 1. Grand Prix klassement
 2. Unit Klassement
 3. Honest John
 4. Eclectic klassement
 5. Birdie klassement
 6. Algemeen

Grand Prix Klassement

Dit klassement wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde Stablefordpunten.
Per wedstrijd zijn de volgende punten te verdienen.

 • Bij minimaal 7 deelnemers: 9, 7, 5, 4, 3, 2 en 1 punt(en).
 • Bij 6  deelnemers: 7,5,4,3,2,1 punten
 • Bij 5  deelnemers: 5,4,3,2,1 punten
 • etc.

Handicap vaststelling en verlaging

De handicap van alle spelers wordt ingevoerd in ons programma zoals deze op de eerste wedstrijd in november in de computer van de HGC geregistreerd staat.
De exacte Handicap wordt afgerond naar boven of naar beneden.
Voorbeeld: 10,5 en hoger word naar boven afgerond Hcp 11; 10,4 en lager word naar beneden afgerond.

Winnaar van het Grand Prix klassement is de speler die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft verdiend. Bij gelijk eindigen wint de speler met de laagste Handicap. Is deze ook gelijk dan wordt gekeken naar het beste resultaat van de laatste wedstrijden, te beginnen met de laatste.

De playing handicap wordt met 1 punt verlaagd voor elke 9 grand-prix punten die men bij elkaar heeft gespeeld.

Om voor het Grand Prix klassement in aanmerking te komen, dient men aan tenminste 75% van de gespeelde wedstrijden te hebben mee gedaan.

Unit Klassement

Per wedstrijddag worden er units uitgereikt. 100 units voor de winnaar van de dag.
10 units voor de eerste negen, 10 units voor de tweede negen. Bij gelijk eindigen op de eerste of tweede negen worden deze units niet uitgekeerd.

Honest John

Voor aanvang van de wedstrijd wordt door de speler opgegeven hoeveel Stableford punten hij denkt te gaan scoren.
De som van de flight is bepalend voor de uitslag. Het aantal units wat op die dag wordt uitgekeerd is het aantal deelnemende spelers maal 3.
De flight die het opgegeven aantal punten het dichtst benaderd wint de pot.
Bij gelijk eindigen word deze niet uitgekeerd, maar wordt het rondje uit de algemene middelen betaald.

Eclectic Klassement

Voor een score van een par, birdie of een eagle ontvangt men respectievelijk 1, 2 en 4 punten.
Om het maximale aantal punten per hole te scoren dient men bovenstaande volgorde aan te houden. Onmiddellijk een eagle scoren levert voor die hole maximaal 4 punten op, ook als men daarna op die hole nog parren of birdies scoort.
Het maximale aantal per hole te behalen punten is dus 7.
De winnaar is de speler die aan het einde van het seizoen de meeste eclectic punten heeft verzameld. Bij gelijk eindigen worden de eerste- en tweede prijs gedeeld tussen de deelnemers.

Birdie Klassement

Dit klassement wordt gewonnen door de speler die in het seizoen de meeste bruto birdies en eagles heeft gescoord. Bij gelijk eindigen worden de eerste- en tweede prijs gedeeld tussen de deelnemers.

Algemeen

 • De spelvorm is stableford (strokeplay) en er wordt gespeeld volgens de regels van de R&A
 • Bij gelijk eindigen in het dagklassement, wordt de speler met de laagste playing handicap als winnaar uitgeroepen.
 • Indien de playing handicap ook gelijk is, volgt de laatste 9, laatste 6 of de laatste drie. In uitzonderlijke gevallen wanneer dit ook gelijk is, worden de punten gedeeld.
 • De dagwinnaar verzorgt de prijs voor de neary van de volgende week.
 • Per wedstrijd is er minimaal 1 neary.
 • Tijdens de ronde wordt de bal uitgeholed.
 • Er wordt overal “Door de baan” geplaatst, maximaal een scorekaartlengte
  Niet in de hindernissen, tenzij een plaatselijke (tijdelijke) regel dit toestaat).
 • Wanneer tijdens de indrinkavond iets anders wordt besloten, zal dit zo snel mogelijk in het reglement worden gewijzigd.
 • Gespeeld wordt in maximaal 9 vierballen waarvan de 1e flight om 11.00 uur vertrekt. Men dient 30 minuten voor aanvang, doch uiterlijk om 10.30 uur aanwezig te zijn. In verband met de bloktijd is het van groot belang dat men zich tijdig afmeldt, bij voorkeur via de afmeld-funktie op de website. Zondermeer weg blijven zet onze bloktijd op de tocht en kan daarom worden bestraft.
 • Bij gelijk eindigen op de eerste plaats in het algemeen klassement aan het einde van het seizoen,zal d.m.v. een play-off over holes door het bestuur aangewezen met verrekening van de daghcp, de winnaar van het groene jasje duidelijk worden.
 •  De Gruwelijke speelt altijd, indien de baan niet gesloten is. 

 •  Bij de start moeten minimaal twee flights 8 man ( vier ballen ) starten om de wedstrijd geldig te verklaren.
 • Indien de wedstrijd tussentijds wordt gestopt, vanwege gevaarlijke omstandigheden en of onspeelbare condities, dan zal de wedstrijd doorgang vinden als het gevaar geweken is of de omstandigheden van dien aard zijn dat de wedstrijd hervat kan worden.
 • Wanneer spelers in de laatste flights door de bovengenoemde punten, of wanneer de baan tussentijds gesloten wordt en spelers hierdoor van de baan moeten, door het besluit van onderhoudsploeg of HGC leiding, en niet meer in het licht binnen kunnen komen, zal de wedstrijd niet geldig zijn.
 • Aangezien de wedstrijdleiding en het bestuurtje meespelen en niet in een buggy door de baan rijden, zal doorgeven van dit soort informatie mondeling moeten gebeuren.
 • Potentieel nieuwe leden, oud spelers en gasten worden in de computer ingevoerd als gast.
  Zij betalen per keer € 10,00 deelname plus de eventueel verschuldigde greenfee, indien een speler geen lid is van de HGC. Zij ontvangen hiervoor chocomel met rum in de baan, een rondje van de Honest John, en een rondje van de winnaar.
  Zij spelen niet mee voor het klassement of voor de dagprijs.
  Er wordt alleen meegespeeld voor de Honest John.
2020-10-20   JOHN LEUVEN
informatie
jaar  
rubriek