GWC mores

In de GWC mores staat beschreven wat de regels en gewoonten binnen de GWC zijn.

De GWC is opgericht door spelers die deelenemen aan de NGF-competitie.
Daarom wordt van potentieel nieuwe leden verwacht dat ook zij competitie-spelers zijn.

Indrinkavond

Op de indrinkavond, de vrijdag voor de eerste wedstrijd in november, worden voorstellen voor eventuele wijzigingen door het bestuur aan de leden gemeld. Leden kunnen hier ook met voorstellen komen. Indien er wijzigingen in de regels doorgevoerd worden, dienen deze zo snel mogelijk in het reglement aangepast te worden.

Competitie

Potentieel nieuwe leden spelen de eerste dag van het seizoen niet mee, maar kunnen de tweede keer als gast meespelen. Zij spelen de eerste twee keer met een bestuurslid.

Vanaf de eerste zaterdag in november wordt er gespeeld tot een nader te bepalen datum eind maart.

Er wordt gestreden om “ het groene jasje “ met een gouden speld en de bokaal.
Spelers die het jasje voor de tweede keer winnen krijgen een diamantje in het beertje.
Spelers die hierna nog een keer winnen moeten het met de eer en met de vergoeding voor het klassement doen.

De Runner Up wint de “Jan Visser “bokaal, genoemd naar ons helaas overleden erelid Jan Visser, die de beertjes maakte en ter beschikking stelde. De naam van de nummer twee van dat jaar zal op het bijbehorende bordje bijgevoegd worden.
De Rode Lantaarn is voor diegene die 75 % aanwezig is geweest en het minst fortuinlijk was in dat seizoen.
De bokalen blijven in het clubhuis.

De zaterdag

Tussentijds uitstappen tijdens de wedstrijd, zonder geldige reden, wordt niet getolereerd! en kan een boete opleveren. Wel meespelen en niet de prijsuitreiking afwachten, wordt niet getolereerd! Tenzij dit van te voren is gemeld.

Voorafgaand aan de dagprijs uitreiking zal er gevlotbrugd worden. Hier wordt ook een klassement voor bijgehouden en aan het eind van het seizoen ontvangt de winnaar het “Wagentje”.

Na het vlotbruggen wordt door de voorzitter of een afgevaardigde van het Bestuurtje de eventuele mededelingen aan de groep gedaan. Daarna vindt de dagprijs uitreiking plaats.

Op de laatste zaterdag van de maand wordt er van de GWC’ers verwacht een jasje met speld te dragen ter ere van de winnaars van het groene jasje.

Er wordt niet gekaart voordat de prijsuitreiking heeft plaatsgevonden.

De baan

De GWC heeft een voorbeeldfunctie en een zorgplicht.
Door de jaren heen hebben wij o.a. van Camiel ende laatste jaren verschillende keren van Willem Snoek pitchforks ontvangen.
Gebruik deze en loop eens een rondje over de green, om meerdere pitchmarks of oneffenheden te repareren.
Terugplaatsen van plaggen of het effenen of harken van de bunker hoort hier ook bij.
Durf mensen die dit niet doen hier ook op te wijzen. Zeker met de huidige generatie golfers.

Probeer niet het snelheid record te breken om vervolgens met No Score binnen te komen, maar zorg voor de baan!

Introducées

Een lid van de GWC kan een speler introduceren door hier minimaal een week van te voren melding van te maken bij “ het Bestuurtje “. Indien dit niet gebeurt, speelt de gast niet mee!
De introducerende GWC’er dient mee te spelen en blijft verantwoordelijk voor de speler, ook voor de financiën.

Nieuwe leden

Potentieel nieuwe leden dienen een handicap van 18 of lager te hebben.
Zij dienen competitief ingesteld te zijn en er wordt van hen verwacht dat zij met regelmaat aanwezig zijn, ook als de baan gesloten is.
Indien het een gastspeler bevalt en het bevalt de groep ook, dan kan hij, door het bestuur, worden voorgedragen als proeflid.

Een Potentieel nieuw lid speelt tweemaal op proef.
Na de tweede keer wordt de beslissing voorgelegd aan de groep. Het potentiële lid is deze dag niet aanwezig. Als een GWC lid grondige redenen heeft om tegen te stemmen, meldt hij dit van te voren aan het bestuur. Als het bestuur de reden gegrond vindt, wordt de persoon in kwestie niet voorgedragen.

Bij een positieve uitslag, kan de week daarna de inauguratie plaatsvinden.
Tijdens de inauguratie ontvangt de speler van de voorzitter een stropdas en een zilveren beertje, dat men op de linker revers van zijn jasje draagt o.a. elke laatste zaterdag van de maand. De leden die Mike Evers nog hebben meegemaakt dragen de speld rechts!
Daarna geeft het nieuwe lid een rondje om het lidmaatschap te beklinken.
Er wordt verwacht dat diegene die het lid heeft voorgedragen aanwezig is bij de inauguratie.

Tenslotte

De GWC is de enige groep met een status die binnen de HGC.
De GWC is de enige groep die vaste starttijden en een bloktijd heeft.
Niet ieder lid van de HGC kan lid worden van de GWC.

2020-10-20   JOHN LEUVEN
informatie
jaar  
rubriek